frame8.png
ZORGBOERDERIJ
Doelgroep

Wij richten ons op dagopvang/activering voor zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijk of verstandelijke beperking en/of autisme. We proberen met de indeling van de evt. groepen rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers.

Wij bieden dagbesteding , vrijetijdsbesteding en logeeropvang aan kinderen en volwassenen met een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura) indicatie