site hoeve 5.png
Welkom

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe website met uitgebreide info over onze zorgboerderij.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.


 

 

 

 

Zorgboerderij De Hoeve MTS.

Privacyreglement:

Het privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij De Hoeve BV. met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers.

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen, zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een digitaal persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, begeleidingsplan, evaluaties, medicatie formulieren, beeld en geluid overeenkomst, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten.

Wanneer het van belang is, wordt er bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimale begeleiding te kunnen bieden.

Dit dossier is te allen tijde in te zien door de deelnemer zelf en/of de wettelijk vertegenwoordiger.

Toestemming geven: Er wordt geen informatie over de deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer, ouders, begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers.

Rechten van de deelnemers: Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs en met toestemming van ouders begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) aangeven bij de zorgboer(in).

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij voor de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt. De zorgboer en eventueel bevoegde begeleiders (met toestemming van de zorgboer(in) mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in het dossier inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

Zorgboerderij De Hoeve MTS.

Eikenlaan 18 5757PS Liessel

KVKnummer:83960694

AGBcode:30301846

 

 

Zorgboerderij de Hoeve MTS.

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en u bent vrij om te kiezen.

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. U hebt deze ontvangen toen u op de zorgboerderij bent begonnen en deze staat op de website van de zorgboerderij: www.zorgboerderijdehoeve.nl

· Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.

· Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

· Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwens persoon is er voor u en uw belang.

o Zorgbelang Brabant

o Miranda Verbaant

o Denise van Bergen

Miranda 0683907374 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Denise 0645260335 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

· Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

o Onafhankelijke klachtenfunctionaris Zorg belang

013-5942170

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

· Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.

o Zie http://www.akj.nl voor meer informatie

Tel. 088 555 1000

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

· Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

· De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;

· Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

· De reden waarom je hier een klacht over hebt;

· Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

· Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

· Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

· Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

· De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;

· Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil

· Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

· Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

· Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

Zorgboerderij de Hoeve MTS.

Eikenlaan 18

5757 PS Liessel

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

KVKnummer:83960694

 

AGBcode:30301846